21 Φεβρουαρίου 2010

Μέτρα για μας, μόνο για μας!

Καταιγισμό μέτρων σε 5 κύματα συστήνει το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. στην Ελλάδα:

1) Αμεσα. Αύξηση του ΦΠΑ, θέσπιση ειδικών φόρων κατανάλωσης για είδη πολυτελείας (συμπεριλαμβανομένων των Ι.Χ.), νέα αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, πρόσθετες μειώσεις δαπανών (τρεχουσών αλλά και επενδυτικών) και μόνιμη περικοπή του 10% των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σήμερα παρακρατείται ως αποθεματικό.


2) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2010. Πάγωμα των ονομαστικών μισθών στο ευρύτερο Δημόσιο, των νέων προσλήψεων το 2010, κατάργηση συμβάσεων περιορισμένου χρόνου, περικοπή επιδομάτων δημόσιων υπαλλήλων και αυξήσεων στις συντάξεις.
Επιβολή ενιαίας φορολογικής κλίμακας, κατάργηση απαλλαγών και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων (και των ειδικών επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων), εισαγωγή τεκμηρίων. Νομοθέτηση της ανακοίνωσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση το πολύ με καθυστέρηση 10 ημερών και υποχρέωση ασφαλιστικών ταμείων και νοσοκομείων να δημοσιεύουν ετήσιους ισολογισμούς. Θέσπιση προσωπικής ευθύνης όταν υπάρχει λάθος υποβολή εκθέσεων. Συνεργασία με τη Eurostat για τη βελτίωση των στατιστικών.

3) Εως το τέλος του 2010. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει επιβολή χαμηλότερου πλαφόν στις συντάξεις, προοδευτική αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών, υπολογισμό των συντάξεων με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου και «εξορθολογισμό» των επιδομάτων που δίδονται στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Επίσης, ζητείται σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής της σύνταξης και της ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με τις δημογραφικές αλλαγές, αύξηση της απασχόλησης για να διευρυνθούν οι εισφορές και προσαρμογή των ετήσιων αποδοχών βάσει πληθωρισμού. Συστήνονται αυστηρότεροι όροι για πρόωρη συνταξιοδότηση και περιορισμός των επαγγελμάτων στα οποία επιτρέπεται, αλλά και κοινό σύστημα συντάξεων με ενιαία δικαιώματα και εισφορές.

Μόνιμη εφαρμογή του κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις, νέο ενιαίο μισθολόγιο για το ευρύτερο Δημόσιο, μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων στις εφορίες και ενίσχυσή τους με προσωπικό και υποδομές, αλλά και παροχή εγγυήσεων ώστε να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις.
Επίσης, θεσμική ενίσχυση του υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την υπόλοιπη κυβέρνηση στο πεδίο του προϋπολογισμού, μεταρρύθμιση του Γενικού Λογιστηρίου για να έχει καλύτερες υποδομές αλλά και «επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις», θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, επιμήκυνση της ωρίμανσης του δημοσίου χρέους κ.λπ.

4) Εως το 2012. Νέες περικοπές καταναλωτικών και μισθολογικών δαπανών και νέα μείωση απασχόλησης στο Δημόσιο. Συμβολή εξωτερικών εμπειρογνωμώνων στη διαμόρφωση των οικονομικών προβλέψεων, υπολογισμός ελλείμματος μόνο με μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.


5) Διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποσύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων από αυτές του Δημοσίου, περιορισμός της χρήσης της ρήτρας εξαίρεσης (για διευρυμένο ωράριο απασχόλησης). Μισθολογικές περικοπές ανάλογες με αυτές που προωθούνται στο Δημόσιο.
Μείωση του κατακερματισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, καλύτερη διοίκηση των νοσοκομείων, αναθεώρηση της λίστας φαρμάκων. Δημιουργία σε κάθε υπουργείο εξειδικευμένης μονάδας μείωσης γραφειοκρατίας, ταχύτερη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και απελευθέρωση επαγγελμάτων, απορύθμιση του τομέα των μεταφορών και της ενέργειας, με άρση των περιορισμών ειδικά στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, απελευθέρωση αγοράς σιδηροδρόμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτίωση του ρυθμού απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.


Πηγή: Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία

Πείτε μας ποιο από αυτά τα μέτρα έχει στόχο το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας?

Ρητορική αλλά φοβερά επίκαιρη η ερώτηση...

Έτσι για να αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος δεν είναι η επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, αλλά η περαιτέρω συρρίκνωση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας. Δε χρειάζεται και ιδιαίτερη νοημοσύνη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: