16 Οκτωβρίου 2009

Κατ' εξακολούθηση παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας από τον ΟΤΕ

Στο έλεος τρίτων εγκαταλείπει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών του ο ΟΤΕ, σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών. Ο Παναγιώτης Μπρόφας της ΑΣΕ-ΟΤΕ και μέλος του ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ο Θανάσης Φωλιάς, επίσης μέλος της ΑΣΕ-ΟΤΕ και Αναπληρωτής Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών ΟΤΕ, μιλούν στο tvxs για το πώς ο ΟΤΕ μέσω συμβάσεων με τις θυγατρικές OTE-plus και Hellas-com αναθέτει σε ανεξάρτητους τεχνικούς την εκπόνηση συνδέσεων με το δίκτυο.

Το αποτέλεσμα είναι τα προσωπικά στοιχεία των συνδρομητών να συλλέγονται και να βρίσκονται στη διάθεση τρίτων. Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων ΟΤΕ έκανε καταγγελία στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου της Επικοινωνίας τον περασμένο Μάρτιο και εν συνεχεία, σύμφωνα με απόφαση και οδηγία που απεστάλη από την ΑΔΑΕ, προς τη διοίκηση του ΟΤΕ τον περασμένο Ιούλιο.

«Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα πρόσβασης αντίρρησης και ενημέρωσης των άρθρων 11 έως 13 του Ν.2472 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συμφωνώ στην επεξεργασία και χρήση από τον ΟΤΕ για την εκτέλεση της σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών δύναται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του ΟΤΕ, εταιρείες υποστήριξης εισπράξεων, άλλοι συνεργάτες του ΟΤΕ που ενεργούν για λογαριασμό του και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί». Υπογράφοντας την παραπάνω πρόταση στη σύβαση πριν την πραγματοποίηση κάθε νέας σύνδεσης, οι συνδρομητές του ΟΤΕ παραχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία σε χαμηλόμισθους ανεξάρτητους τεχνικούς που μπορούν έπειτα να τα πωλήσουν ή να τα διαχειριστούν κατά βούληση.

Η ΑΔΑΕ, με επιστολή που έστειλε στον Κωνσταντίνο Πλούμπη, το Γενικό Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΟΤΕ, τον περασμένο Ιούλιο προτρέπει τον ΟΤΕ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη διάκριση σε δύο ειδών εργασίες, εκείνες που απαιτούν την επίβλεψη στελεχών του ΟΤΕ, και τις άλλες, τις “απλές”, κατά τις οποίες άτομα που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας ΟΤΕ-plus “μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα”. Παρόλα αυτά, ο ΟΤΕ μέχρι σήμερα αγνοεί προκλητικά τις συστάσεις της ΑΔΑΕ και τις καταγγελίες των εργαζομένων του και δεν έχει προβεί σε κάποια νέα ρύθμιση.

Ρεπορτάζ: Αλίκη Τζάθα

Πηγή: tvxs

Δεν υπάρχουν σχόλια: